Remont Servo pumpi

Servo pumpa je „srce“ hidrauličnog upravljačkog sistema na našim vozilima.

Hidraulični sistem se sastoji od:

  • Servo pumpe.
  • Creva visokog pritiska, koja dovodi ulje iz servo pumpe do servo letve volana.
  • Letve volana.
  • Povratnog creva, koje vraća ulje iz letve volana do posude servo ulja.
  • Posude servo ulja.

Servo pumpa šalje hidraulično ulje, putem creva visokog pritiska, iz posude servo ulja do letve volana.

Pritisci koje servo pumpa stvara se kreću od 80 bara pa čak i do 150 bara. Postoje mehaničke servo pumpe, električne servo pumpe i elektronske servo pumpe.

Mehaničke servo pumpe rade po principu „proste mehanike“. Pokreće ih kanalni kaiš, a sastoje se od rotora, osovinice servo pumpe, ležaja i „peraja“ . Takođe, sastavni deo svake servo pumpe je ventil, koji reguliše pritisak kojim se servo ulje šalje u letvu volana, putem creva visokog pritiska. Na mehanički servo pumpama najčešće strada semering, gde dolazi do curenja iste, i gubitka servo ulja iz sistema. Takođe, dosta često dolazi i do habanja kućišta servo pumpe, gde dolazi do gubitka snage iste, i pada radnih performansi.

Električne servo pumpe se sastoje od elektro motora, i hidro glave. Elektro motor pokreće hidro glavu, koja zatim šalje servo ulje do servo letve volana, putem creva visokog pritiska. Najčešći kvar kod ovog tipa servo pupme je „trošenje“ četkica elektro motora, i pucanje bakelitnog nosača četkica, gde dolazi do prestanka rada motora pumpe.

Elektronske servo pumpe rade po sličnom principu kao i električne servo pumpe. Sastoje se od hidro glave, elektronse štampane ploče i elektro motora. Najčešći kvar kod ovih pumpi je elektronske prirode.