Remont letve volana

Letva volana je jedan od najvažnijih delova naših automobila. Povezana je putem kardana (krsta kardana), zatim stuba upravljačkog mehanizma, takozvane „puške“ volana, sa samim volanom vozila. Na vozilima starijih generacija, ugrađivale su se mehaničke letve volana. Međutim, napretkom automobilske industrije, razvijaju se moderni hidraulučni i električni sistemi, koji nam znatno olakšavaju upravljanje našim vozilima.

letva volana

Hidraulične letve volana, ili servo letve volana, rade na principu hidraulike, kako im i samo ime kaže.

Servo sistem je zatvoren sistem, a sastoji se od servo pumpe, servo letve volana, dovodnog creva, kroz koje se šalje hidraulično ulje od servo pumpe do servo letve volana, i povratnog creva, koje vraća servo ulje iz servo letve volana do servo pumpe.

Pritisak u ovom zatvorenom servo sistemu je izuzetno visok, i ide do 120 bar-a. Kod nekih vozila, servo pumpe i servo letve volana trpe pritiske od skoro 150 bar-a.

Najčešći kvar na ovom tipu upravljačkog sistema jeste curenje hidrauličnog, tj. servo ulja. 

Prilikom rada servo letve volana, dolazi do habanja zaptivnih elemenata (semeringa visokog pritiska), te vremenom, ovi popuste, i hidraulično ulje počinje da curi.

Prosečna količina servo ulja u ovim sistemima je oko 850 g, te kako se količina smanjuje usled curenja, dolazi do otežanog upravljanja vozilom, volan počinje da „secka“ i „glavi“, čuje se neprijatan zvuk, tzv. „krčanje“. Kod ovog kvara, usled gubitka servo ulja, može doći i do oštećenja servo pumpe, te prestanka rada iste.

Takođe, kod servo letve volana, može doći i do oštećenja biksne, koja se nalazi u samoj letvi volana. Karakteristično za ovaj kvar je neprijatno lupkanje, manje ili više glasno, u predelu trapa, kada vozilom prelazite preko sitnih neravnina ili ležećih policajaca, ivičnjaka itd.

Usled oštećenja biksne, hidraulični klip, koji vrši pokretanje servo letve volana levo ili desno, počinje da se kreće i vertikalno, a ne samo horizontalno, i samim tim da štećuje zaptivne elemente, pa ukloiko vaša servo letva volana ima „samo lufta“, vremenom može doći i do curenja, tj. gubitka servo ulja.

Električne letve volana rade na principu elektro servo pojačivača, tj. elektro motora. Sastoje se od mehaničkog dela, i elektro motora. Kod eletro servo letvi volana motor i elektronika sa senzorima i ostalim elementima, može biti ugrađena na samoj letvi volana, ili na stubu upravljačkog mehanizma.

Najčešći kvar kod ovih tipova letvi volana je „luft“, tj. neprijatan zvuk u predelu trapa. Nastaje habanjem same biksne letve volana.

Prilikom svih remonta, kod nas se bez obzira na tip kvara na samoj servo letvi volana ili eketro servo letvi volana, menjaju svi delovi koji su predviđeni za zamenu.

Kod servo letvi volana to su: zaptivni elementi, karike, ležajevi i biksne (čaure). U nekim slučajevima, potrebno je zameniti i razvodnik ili kućište letve volana.

Kod elektro servo letvi volana to su: ležajevi, biksne i po potrebi senzori položaja volana.