Šta je servo sistem?

Šta je servo sistem?

Servo sistem je pomoćni sistem za upravljanje vozilom. Delovi servo sistema su letva volana, servo pumpa, semerinzi, manžetna, i ležajevi. Svi delovi moraju da rade zajedno da bi servo sistem mogao da funkcioniše.

Servo sistem omogućava bezbedno kretanje na visokim brzinama i lakše upravljanje vozilom. Dakle, servo sistem je složeni zatvoreni sistem koji služi za stvaranje i usmeravanje pritiska. On služi i da bi se smanjila sila koja nastaje usled delovanja vozila na neku podlogu, i kako bi upravljanje vozilom bilo znatno olakšano.

Najrasprostranjeniji tipovi servouređaja su:

  • hidraulički,
  • pneumatski i
  • električni.

Bez obzira na konstrukciju servouređaj mora imati sledeće osnovne elemente:

  1. Izvor energije. Kod hidrauličnog servouređaja je to hidraulična pumpa koja dobija pogon od motora, a kod pneumatskog servouređaja izvor energije je kompresor sa rezervoarom.
  2. Servomotor služi za predaju sila na sistem upravljanja. Kod hidrauličnih i pneumatskih
  3. servomehanizama je to radni cilindar koji pretvara energiju radnog fluida (tečnosti ili vazduha) u silu koja dejstvuje na sistem upravljanja.
  4. Razvodnik mora omogućiti distribuciju radnog fluida u jedan ili drugi dio radnog cilindra u zavisnosti od potrebnog smera obrtnog momenta na upravljački točak, te da prekine dovod radnog fluida kada se dostigne zaokretanje točka diktirano točkom upravljača.

Servo-sistemi kod vozila ima najveću primenu kod:

  • Sistema za upravljanje i
  • Kočionog sistema

Servo pumpa

Servo pumpa je ključni element servo sistema. Ona stvara pritisak, preko creva i cevi dovodi ulje pod pritiskom na potisni vod razvodnika servo letve. Pumpu pokreće sam motor automobila preko kaiša ili akumulator, ako je u pitanju električna ili elektronska pumpa.

Servo letva

Servo letva je deo servo sistema u kome se pritisak prenosi iz jedne strane u drugu u zavisnosti od toga u koju stranu okrenete volan.

Kada okrenete vaš volan vi, u stvari, okrećete razvodnik servo letve. Prethodno je pri paljenju vozila pokrenuta servo pumpa koja stvara pritisak i preko creva i cevi dovodi ulje pod pritiskom na potisni vod razvodnika servo letve.

Kako okrećete volan, okreće se i razvodnik koji na sebi ima niz rupica i zaptivnih elemenata koji služe da usmere pritisak u levu ili desnu komoru.

U Autocentru Maja možete odraditi kompletan remont servo sisstema, ili pojedinačan remont letve volana ili servo pumpe.