Remont letve volana ili kupovina polovne?

Remont letve volana ili kupovina polovne?

Veliki broj vozača ne uviđa važnost letve volana sve dok se ne desi kvar. Mnogi takođe nisu upoznati sa načinom funkcionisanja letve i koliko je važno proveravati njenu ispravnost jer time osiguravamo udobnu i pre svega bezbednu vožnju.

Nedovoljno poznavanje letve volana nas navodi da postavimo nekoliko pitanja—kako funkcioniše sistem upravljanja, šta je letva volana i da li je bolje odraditi remont ili ugraditi drugu letvu ukoliko dođe do kvara?

Delovi sistema upravljanja i način rada

Volan, kao deo upravljačkog sistema motornih vozila, se koristi za upravljanje gotovo svim vozilima koji učestvuju u drumskom saobraćaju. Volanom upravlja vozač, a ostali delovi sistema upravljanja reaguju u zavisnoti od intrukcija koje vozač daje preko volana.

Uspravna i horizontalna letva su takođe delovi sistema upravljanja. Uspravna letva povezuje volan sa zupčanikom koji dalje pokreće horizontallnu letvu. Horizontalna letva na sebi ima zupce koji odgovaraju zupcima zupčanika.

Kada vozač pomeri volan ulevo, kružni zupčanik se zarotira i tako pomera horizontalnu letvu. Horizontalna letva je tako u sprezi sa prednjim točkovima koji se, uz pomoć spona, pomeraju u zadatom pravcu.

Imajući u vidu da su točkovi zakačeni za vozilo pomoću osovina, a zahvaljujuči lagerima se neometano rotiraju oko njih, gorepomenuti sistem nema uticaja na slobodno rotiranje. Spone, kao bitan deo u procesu pomeranja točkova levo-desno, su povezane sa celim sklopom koji nosi točak, te tako, njegovo rotiranje je potpuno efikasno u odnosu na pomeranje sistema letve i okretanja volana.

Značaj letve volana

Većina automobila, koje danas viđamo na ulicama, ima klasičnu letvu volana. Što se tiče funkcionisanja letve, važno je napomenuti da je veličina zupčanika i zubaca konfigurisana tako da vozaču bude olakšano okretanje volana. Iako je ovakav sistem dugo smatran efikasnim, pronalaskom servo sistema efikasnost je povećana.

Šta je servo sistem?

Servo sistem je pomoćni sistem za upravljanje motornim vozilom. Sistem se sastoji od servo pumpe i servo letve. U sklopu servo sistema su takođe ležajevi, manžetne i semerinzi. Servo sistem ne samo da olakšava upravljanje vozilom već obezbeđuje bezbedno kretanje vozila na visokim brzinama. Ukoliko dođe do eksplozije pneumatika na prednjim točkovima, umnogome je lakše odžati pravac kod sistema upravljanja sa servo uređajem.

Kako bi se vozilom lakše upravljalo, sistem za upravljanje je dopunjen servomehanizmima čiji je primarni zadarak da se umanji potrebna sila na točku upravljača i, u isto vreme, poveća manevarska sposobnost vozila.

Da bi se osiguralo uredno funkcionisanje servo sistema, važno je da se redovno prazni vazduh iz njega i da se menja ulje. Servo sistem je zatvoren, a složen sistem i služi da se stvori i usmeri pritisak. On takođe služi da se umanji sila koja nastaje delovanjem vozila na određenu površinu i tako učini upravljanje vozilom lakšim i bezbednijim.

Servo letva volana

Servo letva je jedan od najvažnijih delova servo sistema. U njoj se pritisak prenosi iz jedne u drugu stranu, a to zavisi od toga u koju je stranu okrenut volan. Kada vozač okreće volan, on, zapravo, okreće razvodnik servo letve.

Prilikom paljenja vozila, pokreće se servo pumpa koja stvara pritisak i preko cevi i creva dovodi ulje pod pritiskom na potisni vod razvodnika servo letve. Dok vozač okreće volan, okreće se i razvodnik koji na sebi ima nekoliko zaptivnih elememanta i rupica koje služe da usmere pritisak u desnu ili levu komoru.

Kako da prepoznate kvar na servo letvi volana

Servo letva bi trebalo da se održava tako da radi prema fabričkom podešavanju. Svako odstupanje od ovog pravila se smatra kvarom. Servis servo letve se obavlja na probnom stolu na kome se meri pritisak, protok, curenje (ako postoji) i zazori. U slučaju da letva radi drugačije od fabričkih podešavanja može da dođe do pucanja torizone opruge.

Nepravilnosti u radu servo letve možete da prepoznati ukoliko, ispod automobila, uočite curenje ulja iz servo letve. Do curenja ulja dolazi usled lošeg održavanja vozila. Simptom koji takođe upućuje da letva volana ne radi ispavno je lupkanje koje se čuje svaki put kada vozilo prelazi preko neravnina na putu. Vozači bi takođe trebalo da obrate pažnju na to koliko često dolivaju ulje u servo sistem. Neobično često dolivanje ulja je takođe znak da sa servo letvom nešto nije u redu.

Najčešći kvarovi servo letve volana

Popravka letve volana uglavnom podrazumeva zamenu semeringa, a najčešći kvarovi su:

  • Curenje ulja
  • Istrošeni krajevi spona
  • Deformacija spona i zupčaste letve
  • Luft između letve i zupčanika
  • Kuglasti zglobovi

Curenje ulja je najčešći i najozbiljniji problem u vezi sa servo letvom. Problem nastaje kada dođe do probijanja manžetni letve volana i ulaska vode u takozvani suvi prostor. Voda, često i prljavština, uzrokuju koroziju osovine letve volana čime dolazi do oštećenje semeringa, što za rezultat ima curenje ulja.

Prednost popravke servo letve u odnosu na kupovinu polovne

Kada dođe do kvara delikatnog, a važnog dela kao što je letva volana, vozači se pitaju da li je bolje popraviti postojeću ili kupiti drugu. Oni, koji se odluče za popravku, treba da pronađu pouzdani servis koji će im garantovati adekvatnu popravku.

Prednost popravke postojeće letve, u odnosu na kupovinu nove, je najpre finansijske prirode. Imajte na umu da biste popravkom uštedeli i do 50% novca koji biste uložili u kupovinu novog dela. Takođe, pojedine automehaničarske radnje nude i do dve godine garancije na popravljeni deo, što je i te kako plus.

Ukoliko razmišljate o kupovini polovne letve, imajte na umu da polovni delovi nemaju garanciju, semerinzi na njima su već pohabani od vožnje, a ukoliko je neko vreme stajala nekorišćena, velike su šanse da prociri tokom prve montaže.

Adekvatan servis = Bezbedna vožnja

Iako se kvarovi dele na veće i manje, ozbiljene i ne tako ozbiljne, rešavanju svakog od njih treba pristupiti odgovorno i blagovremeno. Kao što smo naveli, curenje ulja je ozbijan problem koji, ukoliko ne posetite servis na vreme, može da se pretvori u nerešiv. Neophodno je da ne odlažete servis i da se konsultujete sa pouzdanim mehaničarem kad god pomislite da postoji kvar ili nepravilnost na vašem vozilu.

Ne zaboravite, ispravan auto je preduslov za bezbednu i udobnu vožnju kako vozača tako i ostalih putnika. Kvarovi, čak i potencijalni, izazivaju nelagodu i strah tokom puta, a to vam nije potrebno, pogotovo ako putujete sa porodicom.